کاش....

چه خوب بود از اینهمه آدم که دور و برم بودن،
                                                        یکی پشتم بود..
 
چه خوب بود از این همه آدم که در باره ام حرف می زدن
                                                         یکی هم صحبتم بود ...

 چه خوب بود از این همه آدم که دلم رو شکستن،
                                                         یکی همدلم بود ....

/ 0 نظر / 16 بازدید