پست های ارسال شده در آدر سال 1390

وقـت هـایی هسـتکـه جـز بـه بـودنـتدلـم رضـایـت نـمی‌دهـدحـالامـن از کجـا تـو را بیـاورم؟! (بیاد دوست جون که امروز نیومده )
/ 0 نظر / 8 بازدید