خاطره...

خاطره بد یه تجربست ...
اگه بخوای اون خاطره رو فراموش کنی ، باید تجربه ای که ازش به دست آوردی هم فراموش کنی ...
و وقتی تجربه رو فراموش کردی دوباره اون اشتباه رو تکرار میکنی
و این یعنی حماقت محض

/ 1 نظر / 12 بازدید