خزان

خزانی باز در راه است
تو در آغوش برگ ها می روی با باد
ولی یاد تو پا بر جاست
تو می مانی به قلب من
به یادت سبز می مانم
به امید بهاری که تو و یاد تو باز آنجاست

/ 0 نظر / 21 بازدید